Polityka prywatności

Polityka prywatności:

Korzystając ze strony www.lottomiliony.com, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Lottomiliony przetwarza podane dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Zbiór danych jest przechowywany w strefie uniemożliwiającej dostęp jakichkolwiek osób nieuprawnionych.
Polityka prywatności na stronie internetowej Lottomiliony  jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Lottomiliony. jako administrator danych osobowych serwisu, dba o najwyższe bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane osobowe przetwarzane są przez Lottomiliony zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiednimi przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie. Użytkownik portalu może zostać poproszony o niektóre dane osobowe, niezbędne  przy rejestracji, przy wypełnieniu instrukcji odbioru wygranej, przy kontaktach z serwisem Lottomiliony. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wiadomości email:

Informujemy, że możemy przesyłać Użytkownikom wiadomości e-mail dotyczące m.in.  użytkowania strony, oferowanych produktów i usług, statusu procesów usuwania ewentualnych usterek technicznych oraz wiadomości systemowe. Są to m.in. potwierdzenie rejestracji, potwierdzenie zakupu czy powiadomienie o wygranej. Wiadomości systemowe są integralną częścią  portalu i użytkownik nie ma możliwości rezygnacji z ich otrzymywania, chyba że zawiesi lub usunie swoje konto Użytkownika.  Wszystkie wiadomości e-mail są przesyłane na adres e-mail podany przez użytkownika przy rejestracji.  Za podanie prawidłowego adresu email  oraz jego zmiany na koncie Użytkownika  odpowiada wyłącznie Użytkownik. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelką aktywność dokonywaną na jego koncie. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) od Lottomiliony, na udostępniony przez niego adres email.

Lottmiliony ma prawo dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności. Wszelkie zmiany publikowane są każdorazowo na naszej stronie. Każdy użytkownik strony ma obowiązek zapoznania się z prowadzoną przez Lottomiliony polityką prywatności oraz możliwość sprawdzenia przekazanych przez siebie danych w dowolnym momencie.